Dagens Citat

“Mycket få mäniskor lever idag - de flesta gör förberedelser för att leva i morgon.”
— Jonathan Swift

Giuseppei Giusti

Mycket vet den som intet vet, om han vet att tiga.

Comments are closed.