Dagens Citat

“Mycket få mäniskor lever idag - de flesta gör förberedelser för att leva i morgon.”
— Jonathan Swift

Norge

Det goda ska man hugga in i berget, det onda ska man skriva i snön.

Comments are closed.