Dagens Citat

“Optimisten påstår att vi lever i den bästa av världar och pessimisten fruktar att det är sant.”
— J B Cabell

Okänd

Optimisten ser en möjlighet i varje problem. Pessimisten ser ett problem i varje möjlighet.

Comments are closed.