Skara Fotoklubb bildades den 11 november 1941.
Klubben har haft många välkända fotografer som medlemmar, t ex naturfotografen Per-Olof Swanberg, skarafotografen  Stig Rehn och Elisabeth Ohlsson, känd bl.a för sin utställning Ecce homo.
Verksamheten i klubben har varierat under åren. Klubbmöten, utflykter, utbildning och tävlingar har varit viktiga inslag och många skarabor har under årens lopp upplevt sina första fotoerfarenheter i Skara Fotoklubb. I början var det enklare kameror  och svartvit film. Sedan kom färgfilm och allt bättre kameror och kringutrustning. Nu  har den digitala fototekniken nästan helt tagit över och gett nya möjligheter i bildskapandet.

Ett flertal medlemmar deltar aktivt i tävlingar och har nått framgång både lokalt i Skaraborg och även på riksplanet och internationellt. Skara Fotoklubb arrangerar varje år en stor egen fototävling; RiksTemaFototävlingen med tre tävlingsomgångar med olika teman.

Klubben har arrangerat det stora  RiksFotomötet, RIFO, år 2001 och 2012.

Sedan år 1984 har klubben producerat en egen fotoalmanacka som tryckts i en stor upplaga för olika skaraföretag och för medlemmarnas egen försäljning.

Projektet ”Skarabilder” under år 2010 resulterade i fotoboken ”365 dagar i Skara kommun”, som gavs ut i februari 2011.  Ett stort antal medlemmar var engagerade och  gjorde projektet till en framgång.

Under hösten 2011 genomfördes en jubileumsutställning i samband med att Skara Fotoklubb firade 70 år. Då publicerades också en jubileumsskrift.

2016 var det åter dags för jubileum.

Klubben kunde då som en av landets äldsta fotoklubbar fira 75 år. En veckoalmanacka gavs ut och en veckolång bildvisningsfestival anordnades med ett tiotal egentillverkade bildprogram.

Den digitala omvandlingen av samhället har också i hög grad förändrat fotografins och bildens roll. Alla människor fotograferar idag och har kontakt med sociala medier. Utvecklingen under tjugohundratalet har för klubben inneburit en vitalisering och ett ökat intresse för medlemskap i Skara Fotoklubb.