Dagens Citat

“Jag tycker om att lära mig men jag gillar inte att bl undervisad.”
— Winston Churchill

Klubbaktiviteter

Vi har ofta ett sammarbete med studiefrämjandet i våra aktiviteter.      SFR logga Trans

Våra klubbaktiviteter omfattar regelbundna klubbmöten, natur- och fotoutflykter mm.
Aktuella program för kommande klubbmöten sammanställs i en serie som finns under medlemsinformation.
– Läs mer om aktuellt program i Kalendern eller så står det i sidofältet under Senaste nytt.

Klubbmöten hålls varje måndagskväll kl. 19.00 under tiden september – april. Vid det första klubbmötet varje månad (månadsmöte) visar i regel en gästfotograf eller någon klubbmedlem bilder från fotoresor eller  fotoprojekt. Vid övriga klubbmöten (veckoträffar) har vi ett varierat program som skall utveckla medlemmarnas bildskapande, t ex bedömning av tävlingsbilder, diskussion av ”Månadens bildtema” och av bilder till  Fotoalmanackan, fototips ”Så fotar jag” och diskussion av medlemmarnas planerade tävlingsbilder.

Utflykterna sker i regel i närområdet med någon eller några längre utflykter varje år.  I maj varje år gör vi en vårutflykt och i slutet av augusti startar vi den nya fotosäsongen med en höstupptakt / utflykt.
Medlemmar med intresse för naturfoto och naturen kan delta de särskilda  naturfotoutflykterna, i regel en söndagsförmiddag i månaden till en för årstiden intressant naturområde i Skaraborgsområdet. Varje år gör vi även en längre helgutflykt till något intressant naturområde i Sverige.

Bilder från senaste utflykten hittar du under ”Medlemsbilder” och ”Senaste utflykten”. Vi genomför också  särskilda resor till intressanta fotoutställningar och bildvisningar.

Aktiviteterna samordnas  av Aktivitetsgruppen,
kontaktperson * Karin Cronholt (tel. 0500-48 87 84, 073-709 37 35.

Bilder (tävlingar, utställningar m m)

I Skara Fotoklubb finns en Bildgrupp, som skall samordna och utveckla olika aktiviteter som utvecklar medlemmarnas fotograferande, t ex tävlingsverksamhet, egna fotoutställningar, bildbedömningsuppdrag och bildvisningar.

Att delta i fototävlingar är ett sätt att få respons på sina bilder. Skara Fotoklubb är mycket tävlingsaktiv klubb med stora framgångar både på riks-, distrikts- och Skaraborgsnivå. Inför större tävlingar diskuteras planerade tävlingsbilder vid ett klubbmöte.
Klubben subventionerar hälften av tävlingsavgifterna. Tävlingsintresserade medlemmar kan anteckna sig på en särskild e-postlista för att få fortlöpande information om aktuella tävlingar och tävlingsregler.

Skara Fotoklubb genomför årligen minst en större fotoutställning med medlemmarnas egna bilder. Till detta kommer mindre specialutställningar och särskilda fotouppdrag.
Tack vare goda kontakter med andra fotoklubbar får fotoklubben göra flera bildbedömningar för olika fototävlingar
Kontaktperson för Bildgruppen är
* Staffan Jönsson tel 0511-166 83, 070-336 41 79. 

Klubblokalen

Vid våra klubbmöten träffas vi i vår nyrenoverade klubblokal, som finns på
Kanikegatan 4A i källarplanet. I klubblokalen finns fototidskrifter och
fotoböcker att låna, mörkrum, fotostudio, passepartout skärare och modern digital
utrustning.
Det finns en särskild Lokalgrupp, som ansvarar för skötsel, underhåll, fikaplanering m m;
kontaktperson  *ingrid.jeansson@skara.net tel 0511-134 44