Klubbaktiviteter

Vi har ofta ett sammarbete med studiefrämjandet i våra aktiviteter.      SFR logga Trans

Våra klubbaktiviteter omfattar regelbundna klubbmöten, natur- och fotoutflykter mm.

Klubbmöten hålls under tiden september – april. Vid det första klubbmötet varje månad (månadsmöte) visar i regel en gästfotograf eller någon klubbmedlem bilder från fotoresor eller  fotoprojekt. Vid övriga klubbmöten (veckoträffar) har vi ett varierat program som skall utveckla medlemmarnas bildskapande.

Utflykterna sker i regel i närområdet med någon eller några längre utflykter varje år.  I maj varje år gör vi en vårutflykt och i slutet av augusti startar vi den nya fotosäsongen med en höstupptakt / utflykt.
Bilder (tävlingar, utställningar m m)

I Skara Fotoklubb finns en Bildgrupp, som skall samordna och utveckla olika aktiviteter som utvecklar medlemmarnas fotograferande, t ex tävlingsverksamhet, egna fotoutställningar, bildbedömningsuppdrag och bildvisningar.

Att delta i fototävlingar är ett sätt att få respons på sina bilder. Skara Fotoklubb är mycket tävlingsaktiv klubb med stora framgångar både på riks-, distrikts- och Skaraborgsnivå. Inför större tävlingar diskuteras planerade tävlingsbilder vid ett klubbmöte.
Klubben subventionerar hälften av tävlingsavgifterna. Tävlingsintresserade medlemmar kan anteckna sig på en särskild e-postlista för att få fortlöpande information om aktuella tävlingar och tävlingsregler.
 
Tack vare goda kontakter med andra fotoklubbar får fotoklubben göra flera bildbedömningar för olika fototävlingar
Kontaktperson för Bildgruppen är
* Staffan Jönsson tel  070-336 41 79. 

Klubblokalen

Vid våra klubbmöten träffas vi i vår  klubblokal, som finns på
Kanikegatan 4A i källarplanet. I klubblokalen finns fotoböcker att låna, mörkrum, fotostudio, passepartout skärare och modern digital
utrustning.