Dagens Citat

“Det behövs ofta mer mod för att ändra sin mening än för att förbli den trogen.”
— Willy Brandt