Treortstävling

Deltagare:        Medlemmar i Alingsås, Skara och Lidköpings fotoklubbar

Klasser:             Digitalt projicerad

                             Påsikt

                             Varje deltagare får lämna en  (1) bild/klass

                             Mottot är fritt

                             Bilderna får inte vara prisbelönta utanför intern klubbtävling

                             Samma bild får bara delta i en klass

Montering:      Påsiktsbild ska vara monterad, och märkt på baksida med titel

                             max storlek 42 cm/sida. digital fil max 1,5 Mb , max 2000 pixlar/sida

                             och märkt PÅSIKT i filnamn. skall bifogas på cd/sticka

                             Digital bild skall ha titel som filnamn, max 2000 pixlar längsta sida

                             jpeg, storlek max 1,5 Mb. skickas med på skiva/USB

Deltagaravgift:   20 Kr/bild bifogas tillsammans med deltagarlista med uppgifter om klass och titel.

                             Tävlingen är såväl individuell som lagtävling

                             För lag erfordras minst fem deltagare/klass

                             klubbens fem främsta placeringar räknas samman i båda klasser

                             lägsta sammanlagda platssiffra vinner lagtävling

Priser:                Vandringspris i lagtävling. Individuella priser till topp fem i varje klass

Inlämning:        Klubbvis senast 31 maj