Dagens Citat

“Vänskap som bygger på affärer är bättre än affärer som bygger på vänskap.”
— John D Rockefeller Jr

Naturgruppens årsvisning

Efter vårt urvalsmöte till redovisningen av Naturgruppens fotovisning har det utkristalliserats hur vi skulle kunna lägg upp bildmärkning och bildurval inför års visningar. 

(1) Vi döper utflykterna till A, B, C, D etc
(2) Inlämnade bilder märks först med utflyktsbeteckningen följt av ett understreck, A_, B_ etc
(3) Nästa numrering avser bildnr där du märker bilderna efter
prioritets/kvalitetsordning följt av ett understreck, t ex A_01_, A_02_ etc
(4) Numreringen avslutas med dina egna initialer, t ex B_03_GJ, som betecknar en bild prioriterad som nr 3 från Gunnar J vid utflykt nr 2 (B)

Med detta system kan vi lägga in alla året bilder i en mapp där de lägger sig ordning enligt märkningen. Vi kan sedan lätt gå in på en viss utflykt, t ex “C” och kolla bilderna som där ligger i prioritetsordning, t ex för bilder från Gunnar, Göte och Margareta enligt följande:

C_01_GJ
C_01_GS
C_01_MS
C_02_GJ
C_02_GS
C_02_MS
etc etc

Alla bilder bör lämnas in innan urvalsmötet så att man kan starta direkt med urvalsarbetet där vi redan har bilderna liggande i en viss prioritetsordning. Vi får därigenom bättre om tid och kraft för urvalet och kan kanske t o m diskutera enskilda bilder, t ex förslag om beskärning, bildbehandling m m.


Dropbox

Ladda upp bilder i DropBox. Har du inget konto på DropBox, så be Morgan att skicka en inbjudan till dig, på det viset ökar vi data utrymmet vi kan använda till fotoklubben.

När du väl har ett konto så skapas en mapp på din dator ( lägg den där det passa dig ) med underliggande mappar. Du får en inbjudan till en delad mapp som heter ”SFK Bilder” där finns ytterligare mappar för var månad. Kopiera din bild till den mapp som är lämplig för just den bild du håller på med.

Det är viktigt att du följer märkningsordningen på de bilder du lägger här. Ett exempel: ”03_Andersson_B_02_solnedgång”    Det betyder  Mars / Efternamn / Fösta bokstaven i förnamnet / bildnummerordning/ en titel. För att det bilderna ska kunna sorteras är det viktigt att denna ordning följs.

De bilder som ligger i månads mapparna är tänkta som ett urval till almanackan och till kvartals utställningar på Bibloteket osv..

De bilder som du lägger här ska inte vara stora (Ca: 1280×1024 px och komprimerad då blir den inte större än 300-400 kb) utan är endast för att visa vad som finns. Original bilden har du kvar hemma i fullstorlek som kan användas om den blir uttagen till ”almanackan eller utställning”