Dagens Citat

“Det är med intelligens som med kalsonger. Det är något vi bör ha, men inget att visa upp.”
— China Morning post

Inlämnade bilder märks enligt följande exempel.

Börja med tävlingsomgång (RTF1, RTF2 eller RTF3).
Sedan följer ett understreck följt av hela efternamnet.
Efter ett nytt understreck följer första bokstaven i förnamnet.
Ett nytt understreck och sist det egna bildnumret (1-5).

Märkningsexempel: RTF3_Andersson_B_1
OBS! Du skall ha samma märkning på bilden som i kolumnen ”Bildmärkning” i bildförteckningen!

Bilderna skall skickas in via e-post på adressen rtf@skarafotoklubb.se tillsammans med den särskilda bildförteckningen, som kan hämtas här.