Inlämnade bilder märks enligt följande exempel.

Börja med tävlingsomgång (RTF1, RTF2 eller RTF3).
Sedan följer ett understreck följt av hela efternamnet.
Efter ett nytt understreck följer första bokstaven i förnamnet.
Ett nytt understreck och sist det egna bildnumret (1-5).

Märkningsexempel: RTF3_Andersson_B_1
OBS! Du skall ha samma märkning på bilden som i kolumnen ”Bildmärkning” i bildförteckningen!

Bilderna skall skickas in via e-post på adressen rtf@skarafotoklubb.se tillsammans med den särskilda bildförteckningen, som kan hämtas här.