Dagens Citat

“Ett fynd är något du inte har användning för till ett pris du inte kan motstå.”
— Franklin Jones

Leo Buscaglia

Kärleken skapar ett ’vi’ utan att förstöra ett ’jag’.

Paul Valéry

Utan missbruk är makten charmlös.

Joseph Roux

Kärlek är-två själar och en kropp. Vänskap är-två kroppar och en själ.

Bernie Rhodes

Det viktigaste är inte varifrån man kommer, utan vart man är på väg.

Permalink

Tänd inte en eld du inte kan släcka.

Barbara King

Det är det man begär, inte det man får som säger vad man är.

John D Rockefeller Jr

Vänskap som bygger på affärer är bättre än affärer som bygger på vänskap.

Laure Conan

Vänskap utan förtroende är som en blomma utan doft.

Henri Du Bois

En man tittar inte bakom dörren om han inte har stått där själv.

Franklin Jones

Ett fynd är något du inte har användning för till ett pris du inte kan motstå.