Skara Fotoklubb - En fotoklubb sen 11 November 1941

Om oss i Skara Fotoklubb


Skara Fotoklubb bildades av ett antal drivna fotografer den 11 November 1941.

Klubben har haft många välkända fotografer som medlemmar, t ex naturfotografen Per-Olof Swanberg, Skarafotografen Stig Rhen och Elisabeth Ohlsson, känd för bland annat för sin utställning Ecce homo.

Verksamheten har under åren varierat både vad gäller aktiviteter och medlemmar.

Klubbmöten, utflykter, utbildning och tävlingar har varit viktiga inslag och många skarabor har under årens lopp upplevt sina första fotoerfarenheter i Skara Fotoklubb.

I början var det enklare kameror och svartvit film. Sedan kom färgfilm och allt bättre kameror och kringutrustning. Nu har den digitala fototekniken nästan helt tagit över och gett nya möjligheter i bildskapandet. Fortfarande i dag så finns spannet kvar med framkallning i mörkerrum likväl som framkallning digitalt.


Ett flertal medlemmar deltar aktivit i tävlingar och har nått framgång både lokalt i Skaraborg och även på riksplanet och i internationella tävlingar. Skara Fotoklubb arrangerar varje år en stor tävling; RiksTemaFototävlingen med tre tävlingsomgångar med olika teman.


Klubben har också arrangerat det stora RiksFotomötet, RIFO, år 2001 och 2012.


Sedan år1984 har klubben producerat en egen fotoalmanacka som tryckts i stor upplaga för att kunna finansiera klubbverksamheten, så som hyra av klubblokal. Almanackan säljs till företag i Skara och förutom medlemmarna så har vissa näringsidkare i kommun ställt upp och hjälper till i butikerna.


Projektet "Skarabilder" under åre 2010 resulterade i fotoboken "365 dagar i Skara kommun", som gavs ut i februari 2011. Ett stort antal medlemmar var engagerade och gjorde projektet möjligt till framgång.


Under hösten 2011 genomfördes en jubilerumsutställning i samband med att Skara Fotoklubb firade 70 år. Samma år publicerades också en jubileumsskrift.


2016 var det åter dags för ett jubileum. Klubben kunde då som ett av landets äldsta fotoklubbar fira 75 år. En veckoalmanacka gavs ut och en veckolång bildvisningsfestival anordnades med ett tiotal egentillverkade bildvisningsprogram av medlemmarna.


2021, mitt under Coronapandemin, firade klubben sitt 80-årsjubileum. En stor utställning ägde rum ute i Norra Lundby med många av medlemmarnas tavlor hängande på väggarna. Detta var en stor succe och uppföljdes med ytterligare en utställning året därpå. Detta har varit en ett uppskattat inslag för medlemmarna och klubben kommer fortsätta och utöka denna aktivitet.


Vi har under åren inbjudit föreläsare/bildvisare till klubben. Både stora, kända fotografer som t ex Brutus Östling, Anders Geidermark, Tore Hagman och Josefin Nilsson men också flera andra fotografer som fångat klubbens medlemmars intresse. Dessa träffar har varit välbesökta och något som klubben kan utveckla vidare i framtiden.


Den digitala omvandlingen av samhället har också i höggrad förändrat fotografins- och bildens roll. Alla människor fotograferar idag och har kontakt med sociala medier, så även fotoklubben i Skara. Utvecklingen under 2000-talet har för klubben inneburit en vitalisering och ett utökat intresse för medlemskap i Skara Fotoklubb
Vårt uppdrag


Är att alla ska kunna få uttrycka sig i sin bildkonst

Vår Vision


Är att Du som intresserad av fotografering är välkommen till oss, oavsett om du fotar med kamera eller mobil.

Att vi medlemmar delar med oss av vår kunskap och att lära oss bildseende och komposition genom att titta på andras bilder.

Fotografi är en konstform som har oändliga möjligheter

Våra värden


Att ha roligt med din kamera så klart

Att din kunskap kan utvecklas med likasinnade

Att väcka nytt intresse inom fotografi


Kontakta oss

 
 
 
 

Har Du frågor så är du välkommen att kontakta oss i Klubben via mail